Acropolis Slovakia

Energia

ktorá naštartuje Váš biznis. Dodávka elektriny pre podnikateľov a komunálny sektor

Rozhodnutia URSO

Dokumenty vydané: Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (URSO)

Rozhodnutie

Rozhodnutie 2007E 0266 o dodávke elektriny a distribúcia elektriny.

Prevádzkový poriadok

Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy ACROPOLIS SLOVAKIA, s.r.o.

Technické podmienky

Technické podmienky prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy spoločnosti ACROPOLIS SLOVAKIA s.r.o.

Rozhodnutie

Rozhodnutie 0163/2024/E Tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia.

Štandardy kvality distribúcia - elektrina 2023

Štandardy kvality distribúcia ACROPOLIS SLOVAKIA s.r.o. Evidencia štandardov kvality za oblasť elektrina - distribúcia.

Štandardy kvality dodávka - elektrina 2023

Štandardy kvality dodávka ACROPOLIS SLOVAKIA s.r.o. Evidencia štandardov kvality za oblasť elektrina - dodávka.

Štandardy kvality dodávka - plyn 2023

Štandardy kvality dodávka Metropolitej, s.r.o. Evidencia štandardov kvality za oblasť plyn - dodávka.

Zmluvy

Zmluva o dodávke - VZOR

Zmluvu o združenej dodávke elektriny ktorú si môžete stiahnuť a vyplniť, vytlačiť a doručiť našej spoločnosti

Pripojovacia zmluva - VZOR

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do miestnej distribučnej sústavy spoločnosti ACROPOLIS SLOVAKIA, s.r.o

Cenníky

Cenník distribúcie

Cenník distribúcie platný od 20. januára 2022. Tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre užívateľov distribučnej sústavy s výnimkou užívateľov distribučnej sústavy v domácnostiach

Cena dodávky elektrickej energie na rok 2024

Cenník platný od 1. januára - 31.decembra 2024 Cena dodávky ELEKTRICKEJ ENERGIE v rámci Miestnej distribučnej siete ACROPOLIS SLOVAKIA, s.r.o..

Kontakt

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať

  • ACROPOLIS SLOVAKIA, s.r.o.
  • Rastislavova 12, 949 01 Nitra
  • +421 917 925 701
  • info@acropolis-slovakia.sk

Mám otázku...

© 2022 ACROPOLIS SLOVAKIA – Design by Dizain