Acropolis Slovakia

Energia

ktorá naštartuje Váš biznis. Dodávka elektriny pre podnikateľov a komunálny sektor

Rozhodnutia URSO

Dokumenty vydané: Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (URSO)

Rozhodnutie

Rozhodnutie 2007E 0266 o dodávke elektriny a distribúcia elektriny.

Prevádzkový poriadok

Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy ACROPOLIS SLOVAKIA, s.r.o.

Technické podmienky

Technické podmienky prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy spoločnosti ACROPOLIS SLOVAKIA s.r.o.

Prevádzkový poriadok

Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy ACROPOLIS SLOVAKIA s.r.o.

Rozhodnutie

Rozhodnutie 0097/2019/E Tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia.

Rozhodnutie

Rozhodnutie 0139/2020/E Tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia.

Štandardy kvality distribúcia - elektrina 2020

Štandardy kvality distribúcia ACROPOLIS SLOVAKIA s.r.o. Evidencia štandardov kvality za oblasť elektrina - distribúcia.

Štandardy kvality dodávka - elektrina 2020

Štandardy kvality dodávka ACROPOLIS SLOVAKIA s.r.o. Evidencia štandardov kvality za oblasť elektrina - dodávka.

Štandardy kvality dodávka - plyn 2020

Štandardy kvality dodávka ACROPOLIS SLOVAKIA s.r.o. Evidencia štandardov kvality za oblasť elektrina - dodávka.

Štandardy kvality distribúcia - elektrina

Potvrdenie identity odosielateľa. Štandardy kvality distribúcia ACROPOLIS SLOVAKIA s.r.o.

Štandardy kvality dodávka - elektrina

Potvrdenie identity odosielateľa. Štandardy kvality dodávka ACROPOLIS SLOVAKIA s.r.o.

Štandardy kvality dodávka - plyn

Potvrdenie identity odosielateľa. Štandardy kvality dodávka ACROPOLIS SLOVAKIA s.r.o.

Zmluvy

Zmluva o dodávke - VZOR

Zmluvu o združenej dodávke elektriny ktorú si môžete stiahnuť a vyplniť, vytlačiť a doručiť našej spoločnosti

Pripojovacia zmluva - VZOR

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do miestnej distribučnej sústavy spoločnosti ACROPOLIS SLOVAKIA, s.r.o

Cenníky

Cenník distribúcie

Cenník distribúcie platný od 1. augusta 2018 do 31. decembra 2021. Tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre užívateľov distribučnej sústavy s výnimkou užívateľov distribučnej sústavy v domácnostiach

Cena dodávky elektrickej energie

Cenník platný od 1. augusta 2018 - do 31. decembra 2019. Cena dodávky ELEKTRICKEJ ENERGIE v rámci Miestnej distribučnej siete ACROPOLIS SLOVAKIA, s.r.o..

Cena dodávky elektrickej energie na rok 2020

Dátum uverejnenia 1.11.2019.
Cenník platný od 1. januára 2020. Cena dodávky ELEKTRICKEJ ENERGIE v rámci Miestnej distribučnej siete ACROPOLIS SLOVAKIA, s.r.o..

Kontakt

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať

  • ACROPOLIS SLOVAKIA, s.r.o.
  • Rastislavova 12, 949 01 Nitra
  • +421 917 925 701
  • info@acropolis-slovakia.sk

Mám otázku...